27
lutego
2020 Sprawozdania na dzień 31.12.2016r.

 budżet na dzień 31.12.2016 str. 1.jpg

 budżet na dzień 31.12.2016 str. 2.jpg

 dochody na dzień 31.12.2016.jpg

 Plany na dzień 31.12.2016 r.

 Plan 80110 na 31.12.2016.doc

 Plan 80195 na dzień 31.12.2016.doc

 Plan 80195 na dzień 31.12.2016.doc

 Plany na dzień 30.06.2016r.

Plan 80110.2016 (1).doc Plan 80110.doc

Plan 80146.2016.doc Plan 80146.doc

Plan 80195 .2016 (2).doc Plan 80195.doc

 PLAN wydz.rach.doch.- żywienie2016.doc PLAN wydz.rach.doch.- żywienie.doc

 PLAN wydzielony rach.darowizny.2016.doc PLAN wydzielony rach.darowizny.doc

 

 Sprawozdania na dzień 30.06.2016r.

budżet czer str.1 2016.jpg budżet str.1.jpg

 budżet czer str2 2016.jpg budżet str2.jpg

 dochody czer2016.jpg dochody.jpg

 

 

 sprawozdania na dzień 31.12.2015r.

 28s grudzień str.1.jpg

 28s grudzień str.2.jpg

 

 27s grudzień2015 .jpg

rb - 34Snowe na 31.12.2015.xls

 Plany na dzień 31.12.2015

 Plan 80110.2015 (1).doc Plan 80110.2015 (1).doc

Plan 80110.2015 (2).doc Plan 80110.2015 (2).doc

Plan 80146.2015.doc Plan 80146.2015.doc

 Plan 80195.2015 .doc Plan 80195.2015 .doc

PLAN darowizny2015.doc

Plany na dzień 30.06.2015

Plan 80110 na 30.06.2015.doc

Plan 80146 na 30.06.2015.doc 

 Plan 80195 na 30.06.2015.doc

 PLAN wydzielony rach.doch.- żywienie 2015.doc

Sprawozdania na dzień 30.06.2015

budżet str.1.jpg 

budżet str.2.jpg

 dochody sprawozdanie 30.06.2015.jpg

Sprawozdania na dzien 31.12.2014

budżet 31.12.2014 str.1.jpg budżet 31.12.2014 str.1.jpg

budżet 31.12.2014 srt.2.jpg budżet 31.12.2014 srt.2.jpg

dochody 31.12.2014.jpg dochody 31.12.2014.jpg

rb - 34S 31.12.2014.xls rb - 34S 31.12.2014.xls

Plany na dzień 31.12.2014

Plan 80110.na 31.12.2014.doc Plan 80110.na 31.12.2014.doc

Plan 80146 na 31.12.2014.doc Plan 80146 na 31.12.2014.doc

Plan 80195 na 31.12.2014 .doc Plan 80195 na 31.12.2014 .doc

PLAN wydzielony rach.darowizny.doc PLAN wydzielony rach.darowizny.doc

Plany  na dzień 30.06.2014

Plan 80110.2014.doc 

Plan 80146.2014.doc

Plan 80195.2014.doc

PLAN wydzielony rach.darowizny2014.doc

PLAN wydzielony rach.doch.- żywienie2014.doc 

Sprawozdania na dzień 30.06.2014

budżet str.1 na 30.06.2014.jpg

budżet str.2 na 30.06.2014.jpg

 dochody30.06.2014.jpg

Plany na 31.12.2013r.

Plan 80110 na 31.12.13.doc Plan 80110 na 31.12.13.doc

Plan 80146 na 31.12.13.doc Plan 80146 na 31.12.13.doc

Plan 80195 na 31.12.13.doc Plan 80195 na 31.12.13.doc

 Sprawozdania na 31.12.2013r.

budżet str.1 na 31.12.2013.jpg budżet str.1 na 31.12.2013.jpg

budżet str2na 31.12.2013.jpg budżet str2na 31.12.2013.jpg

 dochody na 31.12.2013.jpg dochody na 31.12.2013.jpg

Plany na 30.06.2013

 PLAN wydzielony rach.doch.- żywienie2013.docwydzielony rach.doch.- żywienie2013.doc

 Plan 80195 .doc80195 .doc

 Plan 80146.doc80146.doc

 Plan 80110.doc80110.doc

Sprawozdania 30.06.2013

budż.czerwiec2013str.1.jpg budżet str.1.jpg

budżetczerwiec2013strona2.jpg budżet str.2.jpg

dochody czerwiec.jpg dochody.jpg

Plany na 31.12.2012

80110 strona 1.doc

80110 strona 2.doc 

80110 strona 3.doc

80110 strona 4.doc

80146 strona 1.doc

80146 strona 2.doc

80146 strona 3.doc

80195 strona 1.doc

80195 strona 2.doc

80195 strona 3.doc

wydzielony rach.doch. żyw.doc

wydzielony rach.doch.dar.doc

 

 

Sprawozdania 31.12.2012

 budżet roczne str.1.jpg

 budżet roczne str.2.jpg 

 dochody.jpg

Plany na 30.06.2012

80110 str.1.doc

80110 str.2.doc

80110 str.3.doc

80110 str.4.doc

80146 str.1.doc

80146 str.2.doc

80146 str.4.doc

80195 str1.doc

80195 str2.doc

80195 str3.doc

 wydzielony rach.doch.- żywienie.doc

 wydzielony rach.doch.darowizny.doc

Sprawozdania 30.06.2012

budżet srt.2.jpg

budżet str.1.jpg

dochody.2012.JPG

Plany na 31.12.2011

PLAN wydzielony rach.doch. żywienie.doc PLAN wydzielony rach.doch. żywienie.doc

PLAN wydzielony rach.doch - darowizny.doc PLAN wydzielony rach.doch - darowizny.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.85415 str3.doc Plan 31.12.2011 rozdz.85415 str3.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.85415 str2.doc Plan 31.12.2011 rozdz.85415 str2.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.85415 str1.doc Plan 31.12.2011 rozdz.85415 str1.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80195 str3.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80195 str3.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80195 str2.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80195 str2.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80195 str1.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80195 str1.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80146 str.4.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80146 str.4.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80146 str.2.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80146 str.2.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80146 str.1.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80146 str.1.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.4.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.4.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.3.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.3.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.2.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.2.doc

Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.1.doc Plan 31.12.2011 rozdz.80110 str.1.doc 

Sprawozdania 31.12.2011

dochody roczne 2011.jpg

budżet 2011 roczny str.2.jpg

budżet 2011 roczny str.1.jpg

 

Plany na dzien 30.06.2011

Plan 80110 strona 1.doc

Plan 80110 strona 2.doc

Plan 80110 strona 3.doc

Plan 80110 strona 4.doc

Plan 80146 strona 1.doc

Plan 80146 strona 2.doc

Plan 80146 strona 3.doc

Plan 80195 strona 1.doc

Plan 80195 strona 2.doc

Plan 80195 strona 3.doc

PLAN wydzielony rach.doch.- żywienie.doc

Sprawozdania na 30.06.2011

Druk Rb-28S str.2.jpg

Druk Rb-28S str.1.jpg

Druk Rb-27S .jpg

Sprawozdania na 31.12.2010

Sprawozdanie dochody 31 12 2010.JPG Sprawozdanie dochody 31 12 2010.JPG

Sprawozdanie budżet 31 12 2010 str 2.JPG Sprawozdanie budżet 31 12 2010 str 2.JPG

Sprawozdanie budżet 31 12 2010 str 1.JPGSprawozdanie budżet 31 12 2010 str 1.JPG

Plany na dzień 31.12.2010 r.

Plan 80110 str.1.doc Plan 80110 str.1.doc

Plan 80110 str.2.doc Plan 80110 str.2.doc

Plan 80110 str.3.doc Plan 80110 str.3.doc

Plan 80110 str.4.doc Plan 80110 str.4.doc

Plan 80146 str.1.doc Plan 80146 str.1.doc

Plan 80146 str.2.doc Plan 80146 str.2.doc

Plan 80146 str.4.doc Plan 80146 str.4.doc

Plan 85415 str 1.doc Plan 85415 str 1.doc

Plan 85415 str 2.doc Plan 85415 str 2.doc

Plan 85415 str 3.doc Plan 85415 str 3.doc

PLAN doch.własne darowizny.doc PLAN doch.własne darowizny.doc

PLAN doch.własne żywienie.doc PLAN doch.własne żywienie.doc

 

Plany na dzień 30.06.2010 r.

Plan 80195 str1.doc

Plan 80195 str2.doc

Plan 80195 str4.doc

Plan 80146 str.1.doc

Plan 80146 str.2.doc

Plan 80146 str.4.doc

Plan 80110 str.1.doc

Plan 80110 str.2.doc

Plan 80110 str.3.doc

Plan 80110 str.4.doc

PLAN doch.własne darowizny.doc

PLAN doch.własne żywienie.doc

 

Sprawozdania na dzień 30.06.2010 r.

 Druki RB- 27 s i Rb 28 S.xls

ZIORÓWKI SPRAWOZDAŃ (1).xls