Prowadzone ewidencje i rejestry

 • Katalogi zbiorów (komputerowe)
 • Baza danych osobowych czytelników
 • Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Rejestr delegacji pracowników
 • Książka środków trwałych
 • Księgi inwentarzowe
 • Książka druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Rejestr pism wewnętrznych
 • Rejestr umów
 • Rejestr korespondencji

Dane zawarte w niektórych rejestrach i  ewidencjach udostępnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.