Kontrole prowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. Galla Anonima w Głogowie


1. W okresie od 30.01.2018 r. do 16.03.2018 r. pracownicy kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia nr 13/2018 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.01.2018 r. przeprowadzili kontrolę wynikającą z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.


2. W okresie od 19.01.2016 do 30.04.2016 r. zgodnie z Upoważnieniem NR BA.0052.9.2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20.01.2016 r. Biuro Audytu Urzędu Miejskiego w Głogowie przeprowadziło czynności dotyczące zadania audytowego pn.: "Delegacje służbowe - krajowe".


3. W okresie od 1 lipca 2015 r. do 14 sierpnia 2015 r. na podstawie Upoważnienia Nr 1920150401202 odbyła się kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


4. W okresie od 29 - 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono kontrolę pracodawcy - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.


5. Od dnia 08.07.2014 trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia nr 87.2014 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 03.07.2014 r. wynikającą z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2013 - 31.03.2014 r.


6. Od dnia 05.05.2010 trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia nr 559/20/2010 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30.04.2010 r. wynikającą z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2009 - 30.04.2010 r.


7. W okresie od 3 czerwca 2009 r. do 4 lipca 2009 r. na podstawie Upoważnienia Nr 390000-0954-1327/2009 odbyła się kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


8. Od dnia 20.05.2008 trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia nr 375/26/08 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15.05.2008 r. za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.


9. W dniach od 21 do 30 listopada 2007 r. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie przeprowadzili kontrolę w zakresie realizacji zadań w 2007 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie.


10. Od dnia 03.07.2007 do 13.07.2007 r. trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia nr 285/40/2007 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27.06.2007 r. za okres 01.01.2005 - 31.12.2006 r.


11. Od dnia 04.04.2005 do 06.04.2005 r. trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia nr 7/2005 udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 31.12.2005 r. za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 r.


12. W dniach od 26 czerwca 2003 do 10 lipca 2003 r. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie przeprowadzili kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie.


13. Od dnia 30.07.2003 do 06.08.2003 r. trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia z dnia 30.07.2003 r. za okres 01.01.2003 - 30.06.2003 r.


14. Od dnia 25.09.2003 do 26.09.2003 r. trwała kontrola instytucjonalna Urzędu Miejskiego w Głogowie działając na podstawie Upoważnienia z dnia 25.09.2003 r. za okres 01.01.2000 - 31.08.2003 r.


Dane publiczne w tym treść i postać dokumentów urzędowych w szczególności dot. dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających udostępnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.