Informacja o udzielonych zamówieniach na dostawy materiałów bibliotecznych  do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie w 2019 r.

informacja o udzielonych zamówieniach księgozbioru 2019.pdf informacja o udzielonych zamówieniach księgozbioru 2019.pdf (256.64 KB)

informacja o udzielonych zamówieniach grudzień.pdf informacja o udzielonych zamówieniach grudzień.pdf (55.01 KB)