Osoby zarządzające w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie:

1. Izabela Owczarek - Dyrektor

Zadania dyrektora - zgodnie z art. 17 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 2. Anna Kędzierska - Główny księgowy

Zadania Głównego księgowego - zgodnie z art. 54 Ustawy o finansach publicznych