OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZONYCH ZBIORÓW

Przekroczenie terminu zwrotu książki

0,10 zł za każdy dzień zwłoki

Przekroczenie terminu zwrotu zbiorów specjalnych, np.audiobooki, materiały dźwiękowe i audiowizualne

0,10 zł za każdy dzień zwłoki

Zagubienie lub zniszczenie książki

wg aktualnej ceny rynkowej  wypożyczonych zbiorów

Zagubienie lub zniszczenie zbiorów specjalnych

wg aktualnej  ceny rynkowej  wypożyczonych zbiorów

Zniszczenie kodu kreskowego

2,00 zł

Wysłanie upomnienia

koszt znaczka pocztowego i koszt upomnienia

Wydanie karty bibliotecznej

2,50 zł

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

2,50 zł

   

Kaucja za wypożyczenie cennych zbiorów

wg aktualnej ceny rynkowej  wypożyczonych zbiorów

Wypożyczenia międzybiblioteczne

koszt przesyłki, materiałów biurowych, kserokopii (ok 8,00 zł za 1 egz., 2,00 zł każdy dodatkowy

OPŁATY ZA KSEROWANIE I SKANOWANIE

Odbitki kserograficze

0,30 zł/strona A4

Wydruki komputerowe

0,50 zł/strona A4

Skanowanie dokumentów

(zeskanowane materiały przesyłamy drogą elektroniczną w formacie PDF)

do 10 stron bezpłatnie

powyżej 10 stron 0,10 zł/storna A4


Opłaty za przetrzymanie zbiorów (kary) można wpłacać na rachunek bankowy biblioteki numer:

60 8646 0008 0000 0025 0261 0157

z podaniem danych: imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej

z dopiskiem: „za przetrzymanie zbiorów"


Po wpłacie należności konto biblioteczne osoby wpłacającej zostanie odblokowane w ciągu 3 dni od daty dokonania transakcji. Po przedstawieniu dowodu zapłaty konto czytelnika może być odblokowane bez zwłoki.