DYREKTOR

DZIAŁ GROMADZENIA
I OPRACOWANIA ZBIORÓW
1 kierownik
1 pracownik służby podstawowej*
(od stanowiska specjalista do starszy kustosz)
DZIAŁ
UDOSTĘPNIANIA

1 kierownik
4 pracowników służby podstawowej
DZIAŁ DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWY
1 kierownik
1 pracownik służby podstawowej
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
1 główny księgowy
1 księgowy
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1 kierownik administracyjny
3 sprzątaczki
FILIE BIBLIOTECZNE


FILIA NR 1
1kierownik filii
3 pracowników służby podstawowej


FILIA NR 2
1 kierownik filii
3 pracowników służby podstawowej


FILIA NR3
1 kierownik filii
1 pracownik służby podstawowej