W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych.

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.  

Wszystkie dzieci korzystają z pełnego wyżywienia.

Osiągnięciem dzieci jest coroczny udział w konkursach plastycznych organizowanych przez MOK w Głogowie i Muzeum Archeologiczne w Głogowie. W grudniu 2013r. praca dziecka została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Świątecznej kartki".

W 2014r. przedszkole zostało  laureatem ogólnopolskiego konkursu "Mamo, tato pij wodę" i w nagrodę otrzymaliśmy tablicę multimedialną.

W naszej placówce dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, miło i twórczo spędzają czas.    Dokładamy wiele starań, by u dzieci kształtować właściwe postawy, nawyki i umiejętności. Uczestniczymy w akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich, lokalnych i wewnętrznych, organizowanych przez naszych nauczycieli. Wspieramy i uczestniczymy w akcjach charytatywnych.

Przedszkole zapewnia:

-  wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,

- uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,

- stosowanie atrakcyjnych  form i metod pracy, które pozwalają na rozwijanie i  wspieranie twórczych działań dzieci w różnych sferach,

- rozwijanie zainteresowań  i zdolności dzieci,

- wychowanie dzieci na troskliwych ludzi i wrażliwych na potrzeby innych,

- kolorowe i funkcjonalnie urządzone sale pobytu dzieci, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, dające dzieciom poczucie ciepła i bezpieczeństwa,

- salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy do ćwiczeń i zabaw ruchowych,

-  zadbany ogród przedszkolny stanowiący oazę zieleni,

- całodzienną opiekę pielęgniarki,

- smaczne i urozmaicone posiłki planowane przez dietetyka oraz szefa kuchni.

Oferujemy dzieciom:

- bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców logopedyczne, rytmiczne i religię,

- teatrzyki i koncerty muzyczne - opłacane przez rodziców,

-  imprezy, uroczystości tj.: Andrzejki, Mikołajki, kolędowanie, zabawę karnawałową, Powitanie pór roku (wiosny, lata, jesieni i zimy), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, święto pieczonego ziemniaka,

- udział w konkursach organizowanych w przedszkolu i przez instytucje zewnętrzne.

Oferujemy rodzicom:

- troskliwą opieką, rodzinną atmosferą oraz wychowaniem dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji połączonym z promowaniem zdrowego stylu życia,

- współudział w życiu przedszkola,

- rzetelną i obiektywną informację dotycząca dziecka, jego zachowania i rozwoju,

- ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych,

- zajęcia i zabawy integracyjne z aktywnym udziałem rodziców.


Historia:

    Przedszkole Publiczne Nr 1 zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 maja 2009r.

    Nasza placówka  została utworzona w związku z dużym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolach dla najmłodszych głogowian.  

     Pierwsze dzieci do przedszkola zostały przyjęte 28 września 2009r.

     Przedszkole powstało po adaptacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Przedszkole funkcjonuje w piętrowym budynku na osiedlu Kopernika. Budynek został dostosowany do potrzeb dzieci tak, aby mogły spędzać czas poza domem w jak najlepszych warunkach. 

    Teren przedszkola otoczony jest ogrodem  i stanowi oazę zieleni wśród osiedlowego blokowiska.