Gmina Miejska Głogów prowadzi elektroniczną rekrutację dzieci do przedszkoli publicznych.