Przedszkole Publiczne nr 1  w Głogowie

zostało powołane na mocy:

 

  1. Uchwały Nr XXXII/287/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 maja 2009 w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie

  2. Aktu założycielskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie

 


 

  • Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Głogów.

  • Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

  • Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Głogów.


<< powrót