18
stycznia
2020Przedszkole Publiczne nr 20 w Głogowie powstało 02.01.1985r. na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego wydanego przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy.

 

Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Miejska Głogów
ul. Rynek 10
67 - 200 Głogów
076 726 54 00
www.glogow.pl

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50 - 951 Wrocław
071 340 63 48
www.kuratorium.wroclaw.pl