18
stycznia
2020 

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W GŁOGOWIE

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2018:

ZM2.Bilans.2018.pdf ZM2.Bilans.2018.pdf

ZM2.Rachunek zyskow i strat.2018.pdf ZM2.Rachunek zyskow i strat.2018.pdf

ZM2.Zestawienie zmian.2018.pdf ZM2.Zestawienie zmian.2018.pdf

ZM2.Dodatkowe informacje.2018.pdf ZM2.Dodatkowe informacje.2018.pdf

ZM2.Informacja dodatkowa.2018.pdf ZM2.Informacja dodatkowa.2018.pdf

ZM2.Stan wierzytelnosci.2018.pdf ZM2.Stan wierzytelnosci.2018.pdf

ZM2.Rb-N.2018.pdf ZM2.Rb-N.2018.pdf

ZM2.Rb-Z.2018.pdf ZM2.Rb-Z.2018.pdf

ZM2.Rb-27S.2018.pdf ZM2.Rb-27S.2018.pdf

ZM2.Rb-28S.2018.pdf ZM2.Rb-28S.2018.pdf

ZM2.Rb-28S.1.2018.pdf ZM2.Rb-28S.1.2018.pdf

ZM2.Umorzenia IV KW.2018.pdf ZM2.Umorzenia IV KW.2018.pdf

ZM2.Umorzenia.2018.pdf ZM2.Umorzenia.2018.pdf

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2018:

Informacja dodatkowa.2018.pdf Informacja dodatkowa.2018.pdf

Dodatkowe informacje.2018.pdf Dodatkowe informacje.2018.pdf

Bilans.2018.pdf Bilans.2018.pdf

Rb-27S.1.2018.pdf Rb-27S.1.2018.pdf

Rb-27S.2018.pdf Rb-27S.2018.pdf

Rb-28S.1.2018.pdf Rb-28S.1.2018.pdf

Rb-28S.2.2018.pdf Rb-28S.2.2018.pdf

Rb-28S.3.2018.pdf Rb-28S.3.2018.pdf

Rb-28S.4.2018.pdf Rb-28S.4.2018.pdf

Rb-28S.5.2018.pdf Rb-28S.5.2018.pdf

Rb-28S.2018.pdf Rb-28S.2018.pdf

Rb-34S.2018.pdf Rb-34S.2018.pdf

Rb-N.2018.pdf Rb-N.2018.pdf

Rb-Z.pdf Rb-Z.2018.pdf

Stan wierzytelnosci.2018.pdf Stan wierzytelnosci.2018.pdf

Umorzenia KW IV.2018.pdf Umorzenia KW IV.2018.pdf

Umorzenia.2018.pdf Umorzenia.2018.pdf

 

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2017:

1. Rb-27S - 2017.pdf 1. Rb-27S - 2017.pdf

2. Rb-27S - 2017.pdf 2. Rb-27S - 2017.pdf

1. Rb-28S - 2017 str.1.pdf 1. Rb-28S - 2017 str.1.pdf

1. Rb-28S - 2017 str.2.pdf 1. Rb-28S - 2017 str.2.pdf

1. Rb-28S - 2017 str.3.pdf 1. Rb-28S - 2017 str.3.pdf

2. Rb-28S - 2017 str.1.pdf 2. Rb-28S - 2017 str.1.pdf

2. Rb-28S - 2017 str.2.pdf 2. Rb-28S - 2017 str.2.pdf

2. Rb-28S - 2017 str.3.pdf 2. Rb-28S - 2017 str.3.pdf

Rb-34 - 2017.pdf Rb-34 - 2017.pdf

Rb-N - 2017 str.1.pdf Rb-N - 2017 str.1.pdf

Rb-N - 2017 str.2.pdf Rb-N - 2017 str.2.pdf

Rb-Z -2017 str.1.pdf Rb-Z -2017 str.1.pdf

Rb-Z - 2017 str.2.pdf Rb-Z - 2017 str.2.pdf

Stan wierzytelności - 2017.pdf Stan wierzytelności - 2017.pdf

Umorzenia - 2017.pdf Umorzenia - 2017.pdf

Umorzenia IV KW - 2017.pdf Umorzenia IV KW - 2017.pdf

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2016:

Bilans.pdf Bilans.pdf

Rb-28S.2016.pdf Rb-28S.2016.pdf

Rb-23PL.2016.pdf Rb-23PL.2016.pdf

Rb-27S.2016.pdf Rb-27S.2016.pdf

Rb-28S.1.2016.pdf Rb-28S.1.2016.pdf

Rb-34S.2016.pdf Rb-34S.2016.pdf

Rb-N.2016.pdf Rb-N.2016.pdf

Rb-Z.2016.pdf Rb-Z.2016.pdf

Stan wierzytelnosci.2016.pdf Stan wierzytelnosci.2016.pdf

Umorzenia za 2016r..pdf Umorzenia za 2016r.pdf

Umorzenia za IV kw. 2016r..pdf Umorzenia za IV kw. 2016r.pdf

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2015:

Rb-23PL.2015.pdf Rb-23PL.2015.pdf

Rb-Z.2015.pdf Rb-Z.2015.pdf

Stan wierzytelnosci.2015.pdf Stan wierzytelnosci.2015.pdf

Rb-WSa.2015.pdf Rb-WSa.2015.pdf

Rb-28S.1.2015.pdf Rb-28S.1.2015.pdf

Rb-28S.2.2015.pdf Rb-28S.2.2015.pdf

Rb-27S.1.2015.pdf Rb-27S.1.2015.pdf

Rb-27S.2.2015.pdf Rb-27S.2.2015.pdf

Rb-34S.2015.pdf Rb-34S.2015.pdf

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2014:

Rb-WSa.2014.PDF Rb-WSa.2014

Rb-28S.2014 Rb-28S.2014

Rb-27S.2014 Rb-27S.2014

Rb-34S.2014 Rb-34S.2014

Rb-Z.2014 Rb-Z.2014

Stan wierzytelnosci.2014 Stan wierzytelności.2014

Rb-N.2014 Rb-N.2014

Rb-27S.2014 Rb-27S.2014

Rb-28S.2014 Rb-28S.2014

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu na rok 2013:

RB-23PL RB-23PL

RB-27S RB-27S

1. RB-28S 1. RB-28S

2. RB-28S 2. RB-28S

3. RB-28S 3. RB-28S

4. RB-28S 4. RB-28S

5. RB-28S 5. RB-28S

RB-34 RB-34

Rb-WSa roczne Rb-WSa roczne

Rb-Z Rb-Z

Stan wierzytelnosci Stan wierzytelnosci

Rb-N Rb-N

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu na rok 2012:

Rb-N Rb-N

RB-28S RB-28S

RB-27S RB-27S

RB-34 RB-34

Stan wierzytelności Stan wierzytelności

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu na rok 2011:

RB-Z.pdf RB-Z.pdf

Rb-N.pdf Rb-N.pdf

RB-34.pdf RB-34.pdf

RB-28S.pdf RB-28S.pdf

RB-27S.pdf RB-27S.pdf

 

 

Sprawozdania roczne z wykonania planu na rok 2010:

1.Sprawozdania RB - 28S.pdf 1.Sprawozdania RB - 28S.pdf

2.Sprawozdania RB - 28S.pdf 2.Sprawozdania RB - 28S.pdf

Sprawozdania Rb - 34S.pdf Sprawozdania Rb - 34S.pdf

Sprawozdania RB - 27S.pdf Sprawozdania RB - 27S.pdf