Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.  

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie uczy się 785 uczniów w 38 oddziałach, w tym 392 chłopców i 393 dziewcząt.

Poziomy

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Klasa I

5

102

Klasa II

6

114

Klasa III

4

58

Klasa IV

10

209

Klasa V

8

179

Klasa VI

5

123

 

Wytworzyła: Agata Szymajda- sekretarz szkoły

Wprowadził: Robert Wieczorek- Administrator strony