Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły widnieją na stronie internetowej placówki:

https://www.sp12.glogow.pl/

Kompetencje poszczególnych organów znajduje się w rozdziale trzecim Statutu Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie.

Wytworzyła: Agata Szymajda- sekretarz szkoły

Wprowadził: Robert Wieczorek- Administrator strony