BAZA SZKOŁY  

 

 • 19 sal lekcyjnych  
 • 2 sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu 
 • sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym
 • salka do gimnastyki korekcyjnej
 • świetlica ze stołówką i zapleczem kuchennym
 • księgowość
 • biblioteka
 • czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • sekretariat
 • gabinet dyrektora
 • gabinet wicedyrektora
 • gabinet pedagogów
 • pokój nauczycielski
 • pokój nauczycieli wychowania fizycznego
 • gabinet asystenta romskiego
 • gabinet kierownika administracyjno-gospodarczego
 • gabinet intendenta
 • boisko sportowe o sztucznej nawierzchni do gry: w piłkę nożną, ręczną i koszykową.
 • sklepik szkolny
 • zamykane boksy w szatni (oddzielne dla każdej klasy)
 • toalety, po generalnym remoncie