DYREKTOR SZKOŁY 

 

mgr Mariola Kokot    

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

 

mgr Janina Kiełbicka