W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017 SZKOŁA ZATRUDNIA:

 

 

 44 pracowników pedagogicznych:

11 – nauczanie zintegrowane

22 – II etap kształcenia

8 - świetlica i nauczyciele wspomagający 

3 - pedagodzy 

w tym:

- 23 nauczycieli dyplomowanych

- 10 nauczycieli mianowanych

- 8 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli bez awansu zawodowego       

18 pracowników administracji i obsługi: 

Główny księgowy: Agnieszka Gołąbek 

Sekretarz szkoły: Wanda Konieczna

Kierownik administracyjno - gospodarczy: Ewelina Walas

Intendent: Grażyna Sapian

Szatniarz: Teresa Pierzchało 

Szef kuchni: Skotnicka Helena

Pomoc kuchenna: Celina Stępień, Sylwia Gódźdź, Marzena Militowska 

Woźny: Andrzej  Gawlik

Konserwator: Ryszard Wiatrowski 

Porządkowe:

Katarzyna Iwaniec           

Gabriela Kubik        

Liwia Mazur         

Katarzyna Sznurawa           

Janina Lewicka 

Dowóz dzieci: Iwona Laskowska 

Pielęgniarka szkolna: Irena Zielińska (ZOZ)