W roku szkolnym 2014/2015 Grono Pedagogiczne liczy 41 osób:   

Ø       9 nauczycieli nauczania zintegrowanego

Ø       25 nauczycieli II etapu nauczania

Ø       3 wychowawców świetlicy szkolnej

Ø       2 nauczycieli bibliotekarzy

Ø       2 pedagogów szkolnych

w tym:

§         23 nauczycieli dyplomowanych

§         8 nauczycieli mianowanych

§         6 nauczycieli kontraktowych

§         2 nauczycieli stażystów

§        2 nauczycieli bez awansu zawodowego

PRZEDMIOTY NAUCZYCIELE
    nauczanie zintegrowane   mgr Iwona Bielec
  mgr Aneta Domagała           
  mgr Grażyna Fiałkowska
  mgr Elżbieta Góźdź             
  mgr Arlena Kiziak
  mgr Iwona Marciniak          
  mgr Mirosława Matczak
  mgr Magdalena Orlińska     
  mgr Małgorzata Przewocka 
    religia

  Bożena Waszak                 
  mgr Piotr Straszewski

  ojciec mgr Stanisław Janiga             ojciec mgr Paweł Kołton

          
    język polski
  mgr Dorota Pawluś              
  mgr  Wanda Szajda   
  mgr Artur Telwikas             
    język niemiecki   mgr Magdalena Drozd 
    język angielski

  mgr Barbara Banaś                     

  mgr Ewelina Duda

  mgr Marcin Baleja  


    matematyka
  mgr  Janina Kiełbicka
  mgr  Magdalena Kubacka      
          mgr  Grażyna Cypko                      mgr  Krystyna Mikołajczyk

    przyroda
  mgr Mariola Kokot               
  mgr Halina Nawizowska        
    historia   mgr Renata Niewiarowska
    informatyka   mgr Grażyna Cypko                        mgr Krystyna Mikołajczyk
    technika   mgr Krystyna Mikołajczyk
    plastyka   mgr Małgorzata Przewocka
    muzyka   mgr Justyna Kuchnik

   wychowanie fizyczne
  mgr Iwona Hnat                  
  mgr Piotr Sapian
  mgr Jakub Wolny
  nauczyciele wspomagający   mgr Beata Kornas                         mgr Ewelina Andrasz

kierownik świetlicy: mgr Beata Musiał 

wychowawcy świetlicy: mgr Magdalena Dobrowlańska, dr Magdalena Skorobogata

bibliotekarze: mgr Barbara Banaś i mgr Lidia Wierzbicka

pedagodzy: mgr Maria Ławiak,

                  mgr Anna Lemanowicz

                  mgr Ewelina Andrasz (od spraw romskich)