Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca Rady Rodziców - Jadwiga Florczyk
Z-ca przewodniczącej - Agnieszka Glińska
Skarbnik - Katarzyna Pieniążek-Domaradzka


Skład Rady Rodziców:

1A Sabat Dariusz
1B Katarzyna Miniach-Aderek
1C Anna Książkiewicz-Milkowska
1D Kinga Charbin
2A Pałatyńska Monika
2B Nowak Eliza
2C Kałat Izabela
3A Florczyk Jadwiga
3B Dąbrowska Ilona
4A Downar Anna
4B Kurzeja Justyna
4C Każmierczak Agnieszka
4D Woźny Dorota
4E Katarzyna Pieniążek-Domaradzka
5A Kukła Alina
5B Nowak Eliza
5C Gardyjas Marta
5D Nowicka Monika
6A Stroińska Ewa
6B Iwaniec Katarzyna
6C Galiński Marek
7A Mosiniak Beata
7B Dynak-Diallo Magdalena
7C Jakubiak Anita
8A Barna Paweł
8B Perzanowska Alicja
8C Glińska Agnieszka
3AG Wachal Iwona
3BG Drankiewicz Małgorzata