SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

• ROK 2019 •

Rb 27S str. 1.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej rok 2019

Rb 27S str. 1.pdf Środki trwałe - załącznik nr 2

Rb 27S str. 1.pdf Stan aktywów i pasywów rok 2019 - załącznik nr 1

Rb 27S str. 1.pdf Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej rok 2019

Rb 27S str. 1.pdf Informacja dodatkowa za 2019 rok

Rb 27S str. 1.pdf Bilans za 2019 rok

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 28 S za 2019 rok

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 50 za 2019 rok

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 34 za 2019 rok

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 27 S za 2019 rok

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 28 S 2019 rok półroku

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 27 S 2019 rok półroku

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - N 2019 rok półroku

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 50 2019 rok półroku

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 34 S 2019 rok półroku

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - Z 2019 rok półroku

• ROK 2018 •

Rb 27S str. 1.pdf Sprawozdanie RB - 27 S za rok 2018

Rb-27S str. 2.pdf Sprawozdanie RB - 27 S za rok 2018

Rb-27S str. 2.pdf Sprawozdanie RB -28 za rok 2018

Rb-27S str. 2.pdf Sprawozdanie RB -28 S za rok 2018

Rb-27S str. 2.pdf Bilans za 2018 rok

Rb-27S str. 2.pdf Rachunek zysków i strat

Rb-27S str. 2.pdf Rachunek zysków i strat (1)

Rb-27S str. 2.pdf Stan aktywów i pasywów 2018 rok

Rb-27S str. 2.pdf Stan aktywów i pasywów 2018 rok (1)

Rb-27S str. 2.pdf Stan aktywów i pasywów.pdf

Rb-27S str. 2.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018 rok

INFORMACJE DODATKOWE

Rb-27S str. 2.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018 rok

Rb-27S str. 2.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018 rok

Rb-27S str. 2.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018 rok

Rb-27S str. 2.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018 rok

Rb-27S str. 2.pdf Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018 rok