SEMESTR I
Zebrania z rodzicami uczniów klas I-VIodbędą się w czwartek 24 stycznia 2019r., o godz. 16.00 dla klas I – III, a o godz.16.30 dla klas IV – VI.
Zebranie rodziców uczniów klasy 1d odbędzie się 23 stycznia 2019r. o godz. 16.00.
Zebrania rodziców klas: 1a, 4d i 5b odbędą się po feriach.
Zebrania z rodzicami uczniów klas VII, VIII i III Gimnazjum odbędą się 23 stycznia 2019r, o godzinie 16.30
Zebranie z rodzicami uczniów klasy 7c odbędzie się po feriach.

SEMESTR II
20.03.2019r. - zebrania z rodzicami klas VII, VIII i IIIG (wyniki nauczania, konsultacje).
21.03.2019r. - zebrania z rodzicami klas I-VI (wyniki nauczania, konsultacje).
13.05.2019r. - zebrania z rodzicami klas I-VI (wyniki nauczania, propozycje ocen, zagrożenie ocenami niedostatecznymi).
14.05.2019r. - zebrania z rodzicami klas VII-VIII i IIIG (wyniki nauczania, propozycje ocen,zagrożenie ocenami niedostatecznymi).