W  roku  szkolnym  2016/2017 w Szkole Podstawowej Nr 2            

w Głogowie uczy się 436 uczniów w 20 oddziałach.

 

 

Ilość oddziałów:           

Kl. I – 2          

Kl. II – 5          

Kl. III – 4           

Kl. IV – 3           

Kl. V – 3           

Kl. VI – 3  

Ilość uczniów na poszczególnych poziomach:           

Kl. I – 31        

Kl. II – 98        

Kl. III – 98        

Kl. IV – 73         

Kl. V – 68         

Kl. VI – 68