W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 REALIZOWANE SĄ DODATKOWE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 

 
  • logopedyczne
  • korekcyjno- kompensacyjne
  • gimnastyka korekcyjna
  • SKS
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia świetlicowe
  • koła zainteresowań:

Ø       przyrodniczo-ekologiczne

Ø       matematyczno-przyrodnicze klas II i III

Ø       regionalne/historyczne

Ø       polonistyczne

Ø       recytatorskie

Ø       szachowe

Ø       taneczne "Impuls"

Ø       Mały Dyskusyjny Klub Filmowy 

Ø       matematyczne dla kl. IV-VI

Ø       komputerowe klas III i IV

Ø       języka angielskiego klas II i III

Ø       zespół muzyczny 

Ø       języka niemieckiego

Ø       Oaza Dzieci Bożych

Ø       plastyczne

Ø       taneczne klas III - VI

Ø       teatralne

Ø       taneczne klasy II b