27
lutego
2020Dane Szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich

ul. Plac Mieszka I 22

67-200 Głogów

tel./fax: (076) 834 71 63

e-mail: sp3@www.glogow.pl

strona internetowa: http://sp3glogow.pl


Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.15 - 15.15