27
lutego
2020Placówka jest jednostką publiczną,
  • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Głogów,
  • Organem nadzorującym szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty,
  • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty, Statut Szkoły i inne przepisy wewnątrzszkolne.