27
lutego
2020rozstrzygnięcie nadzorcze uchwała XLIII 411 17.pdf rozstrzygnięcie nadzorcze uchwała XLIII 411 17.pdf (872.38 KB 12.01.2018 11:06)

SP 3 Załącznik do Uchwały Nr-ostateczny.pdf SP 3 Załącznik do Uchwały Nr-ostateczny.pdf (12.01.2018 11:08)

XLIII 411 17.stat.SP Nr 3 28.11.17.pdf XLIII 411 17.stat.SP Nr 3 28.11.17.pdf (841.34 KB 12.01.2018 11:09)

 

„ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie na adres:  67-200 Głogów, plac Mieszka I 22.

Wzór wniosku znajduje się poniżej w regulaminie:

Regulamin   przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków SP3 Głogów 2015r..pdf Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków SP3 Głogów 2015r..pdf

Regulamin udostępniania informacji publicznej SP3 Głogów 2015.pdf Regulamin udostępniania informacji publicznej SP3 Głogów 2015.pdf

Program profilaktyki pdf

Program Wychowawczy pdf