Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.  

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie.

Poziomy

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Klasa I

2

28

Klasa II

2
 34

Klasa III

1
 24

Klasa IV

4
 85

Klasa V

3
 76

Klasa VI

3
 67