Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły widnieją na stronie internetowej placówki:

https://www.sp6.glogow.pl/