Informacje o Majątku

Własność: Gmina Miejska Głogów,

Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 9 w Głogowie im. Polskich Odkrywców

Forma prawna władania nieruchomością:  Trwały zarząd

1) Nieruchomość gruntowa nr:166 obr. 06 „Hutnik” przy ul. Niedziałkowskiego 10

   w Głogowie

2) 1/7 udziału – w nieruchomości gruntowej nr 189 obr. 06 „ Hutnik”  przy ul.  Niedziałkowskiego 10 w Głogowie

 

Nazwa: Rok zakończenia budowy: 1975

Powierzchnia zabudowy:    1 614,75

Powierzchnia użytkowa:     3 658,21

Kubatura                        17 783,00

 

Wartość początkowa:                                  3 882 951,47

Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)  634 492,61

Majątek SP9.pdf Majątek SP9.pdf (525.75 KB 26.03.2019 20:21) za rok 2018

 

Majątek netto SP nr 9 w Głogowie za rok 2017.pdf Majątek netto SP nr 9 w Głogowie za rok 2017.pdf (242.18 KB 21.09.2018 13:45)