SP 9 im. Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów prowadzi działalność w zakresie edukacji, która oparta jest na podstawie statutu. W szkole funkcjonuje stołówka, z której mogą korzystać zarówno młodzież jak i pracownicy. Odpłatność za jeden obiad składający się z dwóch dań wynosi: - dla uczniów 4,00 zł, - pracowników szkoły 6,00 zł. Placówka umożliwia wynajem: - sali gimnastycznej,- sal lekcyjnych,- pomieszczenia na sklepik szkolny.Wyżej wymienione pomieszczenia wynajmowane są za zgodą Prezydenta Miasta Głogowa na podstawie złożonych ofert do Dyrektora SP 9.