Organy szkoły:

1) DYREKTOR SP9 - mgr Sławomir Olejnik

2) RADA PEDAGOGICZNA - mgr Sławomir Olejnik

3) SAMORZĄD UCZNIOWSKI - Przewodniczący -  Laura Papiernik kl. 3c

4) RADA RODZICÓW - Przewodniczący - Małgorzata Sewilska

Kompetencje organów określa Statut Szkoły