Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

  • Dyrektor Szkoły: mgr Sławomir Olejnik
  • V-ce Dyrektor Szkoły: mgr Justyna Zarazińska
  • Główny księgowy: Marzena Kędzierska
  • Sekretarz szkoły: Dorota Prałat
  • Kierownik gospodarczy: Anna Ciszewska
Kompetencje określa statut szkoły i uregulowania wewnątrzszkolne