• Placówka jest jednostką publiczną
  • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Głogów.
  • Organem nadzorującym szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty  
  • Szkoła działa w oparciu o Statut Szkoły i inne przepisy wewnątrzszkolne oraz Ustawę o Systemie Oświaty