18
stycznia
2020----------------------------------------

Rb-30 S   półroczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 30.06.2010r

Do pobrania:
     
Rb-30_I-VI_2010r.pdf 

Do pobrania:
     
Rb-30 I-VI 2010r_zalacznik.pdf 

 

-------------------------------------------------------------

 

Rb-30 S   roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31.12.2010r

Do pobrania:
     
Rb-30_roczne_2010.pdf 

 

-------------------------------------------------------------

  

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
sporządzony na dzień  31.12. 2010 r.

Do pobrania:
      Zest_zmian_fun_Jedn_budz_2010.pdf 

---------------------------------------

 


BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień  31 grudnia 2010 r.

Do pobrania:
      Bilans_jedn_budz_2010.pdf 


----------------------------------------

 


Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
sporządzony na dzień  31.12. 2010 r.

Do pobrania:
     
Rachun_zyskow_i_strat_jedn_budzetowej_2010.pdf