18
stycznia
2020-------------------------------------------------------------
 

Rb-30 S   roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Do pobrania:
      Rb-30S_2011.pdf
 

-------------------------------------------------------------


Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień  31-12-2011 r.

Do pobrania:
      ZZFJ_2011.pdf


---------------------------------------BILANS samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień  31-12-2011 r.

Do pobrania:
      BILANS_2011.pdf


----------------------------------------Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  31-12-2011 r.

Do pobrania:
      RZiS_2011.pdf