27
lutego
2020 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
sporządzony na dzień  31.12. 2009 r.

Do pobrania:
      ZESTAWIENIE_ZMIAN_W_FUNDUSZU_JEDNOSTKI-2009.pdf 

---------------------------------------

 


BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień  31 grudnia 2009 r.

Do pobrania:
      BILANS_jednostki_budzetowej_2009.pdf 


----------------------------------------

 


Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
sporządzony na dzień  31.12. 2009 r.

Do pobrania:
     
RACHUNEK_ZYSKOW_I_STRAT_JEDNOSTKI_2009.pdf 

----------------------------------------

Rb-30 S   półroczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 30.06.2010r

Do pobrania:
     
Rb-30_I-VI_2010r.pdf 

Do pobrania:
     
Rb-30 I-VI 2010r_zalacznik.pdf