5
sierpnia
2021
Opis zamieszczonego pliku link do pobrania
Statut ZGM STATUT_ZGM.pdf
Regulamin organizacyjny ZGM Regulamin_organizacyjny_ZGM - PDF
Regulamin naboru Regulamin_Naboru_na_Wolne_Stanowiska.pdf
Schemat organizacyjny - ZGM Schemat_organizacyjny ZGM - PDF
Graficzne logo ZGM w formacie jpg logo.zip 
Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w zasobach lokalowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie pobierz plik .pdf
Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami wspólnoty mieszkaniowej położonej w Głogowie
przy  …………………………….
pobierz plik .pdf
Regulamin porządku domowego Regulamin_porzadku_domowego_ZGM.pdf
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru instrukcja.pdf
Wniosek o dodatek mieszkaniowy wniosek_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o przeksięgowanie ryczałtu na opał na poczet czynszu mieszkaniowego / opłat za wodę PRZEKSIEGOWANIE_RYCZALTU.pdf
Wniosek o waloryzację kaucji mieszkaniowej WNIOSEK_WALORYZACJA_KAUCJI.pdf
Oświadczenie o latach - opłata za psa oswiadcz_o_latach_dot_psow.pdf
Wniosek o przeksięgowanie między kontami PRZEKSIEGOWANIE_MIEDZY_KONTAMI.pdf
Wniosek o zmianę zaliczki na wodę zmiana_zaliczki.pdf
Regulamin wymiany stolarki okiennej pobierz plik .pdf
Wniosek o wymianę stolarki okiennej pobierz plik .pdf
Protokół kwalifikacji stolarki okiennej pobierz plik .pdf
Wniosek o odbiór techniczny stolarki okiennej pobierz plik .pdf
Protokół odbioru stolarki okiennej pobierz plik .pdf
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w zasobach lokalowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie pobierz plik .doc
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wspólnoty mieszkaniowej położonej w Głogowie ………………………… pobierz plik .pdf
Szczegółowy zakres usług, prac i obowiązków: Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych oraz terenów przyległych Zakres uslug sprzatania bud mieszkalne.pdf
Regulamin wynajmowania lokali użytkowych, miejsc postojowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawy terenów, będących własnością Gminy Miejskiej Głogów, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie pobierz plik .pdf
Regulamin określający zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Regulamin_z_zalacznikami.zip

Jeśli nie możesz odczytać pobranych plików skorzystaj z linków poniżej:

Pobierz narzędzia: