5
sierpnia
2021 

 

Stanowisko Imię, nazwisko Telefon e-mail


Dyrektor ZGM


Anna Keep

76-853-11-02

dyrektor@zgm.glogow.pl


Z-ca Dyrektora


Marek Rychlik

76-853-11-02

mrychlik@zgm.glogow.pl

Gł. Księgowy

Grażyna Hać


76-853-11-02


hac@zgm.glogow.pl