27
lutego
2020 
   ADMINISTRACJA HUTNIK
ADRES
ADMINISTRACJI

ul. Norwida 1  67 - 200 Głogów
TELEFON  76-853-11-90
 
 
 E- mail  admhutnik@zgm.glogow.pl
CZAS
PRACY

 poniedziałek       700 - 1500
 wtorek                 700 - 1600  
 środa-piątek      700 - 1500   

 

ImageADM „Hutnik” zarządza i administruje budynkami komunalnymi, budynkami wspólnot mieszkaniowych i budynkami użyteczności publicznej.

Znaczna część zarządzanych budynków to budynki o dużej powierzchni. Na terenie ADM znajduje się 7 budynków wysokich (wieżowce). Administrowane budynki posadowione są na bardzo rozległym terenie tj. na osiedlu Kopernik, Kościuszki, Hutnik I i II , Piastów, Żarków, Nosocice,  Krzepów, Widziszów, Paulinów. ADM „Hutnik” zarządza 54 budynkami wspólnot mieszkaniowych. Corocznie w pierwszym kwartale odbywają się zebrania wspólnot mieszkaniowych. Przedmiotem zebrań jest :

rozliczenie kosztów nieruchomości za rok poprzedni
• uchwalenie planu gospodarczego
• ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej i opłat za dzierżawę części wspólnej.