5
sierpnia
2021Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie oferuje lokale użytkowe do wynajęcia w rejonie ADM "Śródmieście"
         
Stan na dzień 10.08.2020 r.      
         
Lp. Adres lokalu Powierzchnia
użytkowa w   m2
Kondygnacja  
1 Poczdamska 1  18,52 III piętro  
2 Poczdamska 1  30,95 III piętro  
3 Poczdamska 1  22,44 III piętro
 
4
Poczdamska 1  57,10 IV piętro
 
5
Poczdamska 1  18,73 IV piętro  
6
Sikorskiego 19  14,85 II piętro
 
7
Sikorskiego 19  17,95 II piętro  
8
Sikorskiego 19  42,41 II piętro  
9
Sikorskiego 19  42,20 II piętro  
10 1 – go Maja 25A  18,60 Pustostanem są dwa pokoje  

 

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie:
Martyna Pobihuszka, Barbara Orczyk

Nr tel. 76 853 11 83

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie oferuje lokale użytkowe do wynajęcia w rejonie ADM "Hutnik"
         
Stan na dzień 29.07.2020 r.      
         
Lp. Adres lokalu Powierzchnia
użytkowa w   m2
Kondygnacja  
1 Obr. Pokoju 26/06  18,06 parter  

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie:

Nr tel. 76 853 11 92