5
sierpnia
2021ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE został powołany uchwałą nr XXI/300/2000 z dnia 19.09.2000r. Rady Miejskiej w Głogowie do sprawowania pieczy nad budynkami komunalnymi i zarządzania zasobami lokalowymi będącymi własnością miasta. Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oparta jest na przepisach prawa budżetowego, budowlanego, gospodarki nieruchomościami, kodeksu cywilnego i innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników. Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest nierentowna, jednakże prowadzona w celu zaspokojenia koniecznych potrzeb ludności, ochronie substancji mieszkaniowej, pełnego i prawidłowego jej wykorzystania. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sprawuje funkcję kontrolną, instruktażowo-szkoleniową, ewidencyjną, koordynacyjną jako jednostka nadrzędna wyodrębnionych administracji.

 


Zarządzamy lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami, administrujemy terenami przyległymi do budynków oraz terenami zielonymi. Zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem powierzonymi nam zasobami poprzez wykonywanie bieżących napraw i konserwacji, okresowych przeglądów technicznych budynków, kontroli instalacji pod względem bezpieczeństwa, planowania remontów i sporządzania kosztorysów oraz pomoc w wyborze wykonawcy, a także odbiór wykonanych prac remontowych. Prowadzimy dokumentację techniczną oraz rozliczanie poniesionych kosztów na poszczególnych właścicieli. Prowadzimy księgowość dla lokali gminnych i wspólnot, zawieramy umowy na dostarczanie mediów, zajmujemy się rozliczaniem ich zużycia,kewidencjonujemy koszty, wystawiamy faktury, zabiegamy o dodatkowe wpływy finansowe na rzecz wspólnot.

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANYCH OBIEKTÓW wg stanu na 30.04.2019 r.

Ilość lokali mieszkalnych ogółem  w tym: 4 310 szt.
Lokale gminne (komunalne, socjalne, pomieszczenia tymczasowe) 1 817 szt.
Lokale własnościowe 2 493 szt.
Ilość gminnych lokali użytkowych
155 szt.

Ilość Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM
(w tym 1 Wspólnota Lokali Użytkowych)

130 szt.
Powierzchnia użytkowa  lokali mieszkalnych m² 193 931,51
Powierzchnia lokali użytkowych m² 20 864,11

 Uwaga: do ilości lokali komunalnych i socjalnych uwzględnione są lokale w obcym zarządzie

 

 

• Jesteśmy solidni i godni zaufania
• Mamy długoletnie doświadczenie
• Robimy to dobrze, bo zatrudniamy specjalistów
• Jesteśmy zawsze na służbie mieszkańcom
• Jesteśmy tani
• Nasze działania nadzoruje Prezydent i Rada Miasta Głogowa