18
stycznia
2020-------------------------------------------------------------
 

Rb-30 S   roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Do pobrania:
     Rb-30S_roczne.pdf

-------------------------------------------------------------


Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień  31-12-2012 r.

Do pobrania:
     Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki.pdf

---------------------------------------BILANS samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień  31-12-2012 r.

Do pobrania:
      BILANS_samorzadowego_zakladu_budzetowego.pdf


----------------------------------------Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  31-12-2012 r.

Do pobrania:
       Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki.pdf