27
lutego
2020-------------------------------------------------------------
 

Rb-30 S   roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Do pobrania:
     Rb-30S_roczne.pdf

-------------------------------------------------------------


Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień  31-12-2013 r.

Do pobrania:
     Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednoski.pdf

---------------------------------------BILANS samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień  31-12-2013 r.

Do pobrania:
      Bilans_Samorzadowego_Zakladu_Budzetowego.pdf


----------------------------------------Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  31-12-2013 r.

Do pobrania:
       Rachunek_Zyskow_i_Strat_Jednostki.pdf