27
lutego
2020-------------------------------------------------------------
 

Rb-30 S   roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

do dnia 31 grudnia roku 2014

Do pobrania:
     Rb-30S.pdf

-------------------------------------------------------------


Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień  31-12-2014 r.

Do pobrania:
     Zestawienie_zmian_w_funduszu.pdf

---------------------------------------BILANS samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień  31-12-2014 r.

Do pobrania:
      BILANS.pdf


----------------------------------------Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  31-12-2014 r.

Do pobrania:
       Rachunek_Zyskow_i_Strat.pdf