27
lutego
2020-------------------------------------------------------------
 

Rb-30 S
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy
do dnia 31 grudnia roku 2015

Do pobrania:
     RB_30.pdf

-------------------------------------------------------------


Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień  31-12-2015 r.

Do pobrania:
     Zestawienie_zmian.pdf

---------------------------------------BILANS samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień  31-12-2015 r.

Do pobrania:
      Bilans.pdf


----------------------------------------Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  31-12-2015 r.

Do pobrania:
       Rachunek_zyskow_i_strat.pdf